Sporządzanie sprawozdań SIO dla placówek oświatowych

 
Tytuł:Sporządzanie sprawozdań SIO dla placówek oświatowych
Url:https://sio.bookslandia.pl
Opis: 
 Systemu Informacji Oświatowej SIO. Poradnik jest przeznaczony na rzecz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów jednostek obsługujących jednostki oświatowe, osób zajmujące się sporządzaniem sprawozdań SIO, a podobnie pracowników administracji rządowej i samorządowej.

 
This template downloaded form free website templates